Sharp partnerem PaperCut pro CEE region

Sharp Electronics CEE je certifikovaným partnerem PaperCut International pro oblast střední a východní Evropy. Toto partnerství je spojením portfolia multifunkčních tiskových zařízení Sharp se softwarem PaperCut International, jenž uživatelům umožňuje vytvořit skutečně efektivní pracovní prostředí. PaperCut MF je jednoduchou nízko-nákladovou softwarovou aplikací, jež umožňuje společnostem převzít kontrolu nad zabezpečením dokumentů a správou svých tiskáren, kopírek a multifunkčních zařízení. Díky tvorbě podrobných reportů systém napomáhá zabraňovat vzniku odpadu, podporuje odpovědné chování a činí uživatele a oddělení odpovědnými za využití tiskových zařízení.

Alexandr Stočes, Product manager, Sharp CZ&SK, uvedl: „Rozšíření našeho portfolia produktových řešení pro regiony CEE o software PaperCut je jednou z klíčových součástí naší strategie diverzifikace. Společnost Info Technology Supply ltd. se prokázala jako schopný partner a poskytuje nám vynikající podporu pro PaperCut MF“.

Software PaperCut MF je navržen pro podniky s citlivými daty a nabízí funkci „Find-Me“, kdy mohou uživatelé tisknout dokumenty ze kterékoli MFP Sharp zapojené do zabezpečené sítě, ale pouze tehdy, když jsou přímo u stroje. Funkce „Find-Me“ minimalizuje množství odpadu a v rušných kancelářích prokazatelně snižuje objem tisku o 20 %. To také znamená, že si uživatelé mohou zvolit, kdy a kde si přejí své dokumenty vytisknout, a citlivé dokumenty tak nezůstávají až do jejich odebrání nechráněné ve výstupních zásobnících tiskárny.

Sharp, jenž nedávno získal certifikaci dle Common Criteria, čímž potvrdil normu Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0), má zabezpečení dokumentů ve své DNA. PaperCut MF je dostupný nástroj, navržený tak, aby přinášel SMB větší přehled nad zabezpečením dokumentů a bezpečností dat společně s finančním přínosem v důsledku zvýšeného povědomí o objemu tvořené dokumentace a s tím souvisejícími náklady.

PaperCut MF umožňuje podnikům sledovat, zaznamenávat a analyzovat využití MFP ze strany zaměstnanců. Podniky mohou získat plnou kontrolu nad náklady na dokumentaci řízením přístupu k nastavení kopírek a scannerů, nastavením limitů využití zařízení a počtu kreditů a uživatelským nastavením individuálních přístupových práv pro konkrétní funkce ve společnosti.

PaperCut MF je z pohledu nasazení a správy považován za nejjednodušší systém svého typu. Systémoví správci mají plný přístup ke správě a konfiguraci pomocí dobře známého webového rozhraní. PaperCut MF nabízí více než 80 reportů dostupných jedním kliknutím, jež lze prohlížet online, tisknout nebo exportovat. Reporty se týkají všech oblastí od podrobných přehledů přihlášení ke stránkám, přehledů dle jednotlivých uživatelů, oddělení, zařízení nebo dokonce dopadu na životní prostředí.