HP vloni v EMEA odhalila 1,9 milionu falešných tiskových kazet

Jako jeden z nejúspěšnějších mohou uplynulý rok hodnotit členové specializovaného týmu společnosti HP pro boj s padělky a podvody (ACF). Během dvanácti měsíců, od listopadu 2018 do října 2019, se jim podařilo odhalit a zabavit celkem 1,9 milionu falešných tiskových kazet na území více než třiceti států v Evropě, na Středním východě a v Africe.

Výroba a prodej padělaného zboží představují celosvětový problém, jenž neustále narůstá. Podle zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OCED) za rok 2019 tvoří současný obchod s padělky 3,3 % celosvětového obchodu. Specializovaný tým společnosti HP pro boj s padělky a podvody (ACF) tedy čelí velké výzvě – odhalit a odstranit falešný spotřební materiál z trhu. Během roku 2019 provedli více než 5 000 kontrol.

V uplynulých pěti letech se členům specializovanému týmu společnosti HP pro boj s padělky a podvody (ACF) podařilo ve spolupráci s místními orgány vypátrat a zabavit více než 12 milionů falešných tiskových kazet ve více než šedesáti zemích v Evropě, na Středním východě a v Africe.

„V zemích Evropy, Středního východu a Afriky se padělatelé stále pokoušejí zneužít dobré pověsti originálních produktů společnosti HP a vyrábějí nelegální kopie. Zákaznící a partneři mohou získávat dojem, že kupují originální výrobky HP. Nárůst online prodejů dává padělatelům nové příležitosti, jak oklamat zákazníky a nabízet jim falešné zboží. Společnost HP si je však této hrozby vědoma a aktivně na ni reaguje,“ řekl Glenn Jones, ředitel globálního programu společnosti HP pro boj proti padělkům. „Jsme hrdí na trvalé partnerství s místními úřady, což nám pomáhá ochránit naše zákazníky před nákupem falešných produktů.“

Úspěchy týmu společnosti HP pro boj s padělky a podvody (ACF) v roce 2019:

  • Nárůst počtu zásahů v Evropě o 697 % a na Středním východě o 49 % (v porovnání s rokem 2018). Zvýšený počet kontrol potvrzuje odhodlání společnosti HP odstraňovat padělané tiskové zboží z trhu.
  • V Africe byl zaznamenán 2% pokles případů obchodu s padělanými výrobky, což je dokladem probíhajícího programu týmu společnosti HP pro boj s padělky a podvody (ACF).
  • Odstranění 44 000 podezřelých nabídek údajně originálního tiskového spotřebního materiálu HP z internetových obchodů eBay a Amazon.
  • Rozšíření ochranných auditů prodejních partnerů (CPPA) a kontrol zakoupeného zboží u zákazniků (CDI); 50% růst v obou případech dokládá zesílení partnerství se zainteresovanými stranami.
  • 13% meziroční nárůst účasti na speciálních vzdělávacích a preventivních aktivitách společnosti HP ukazuje, že zákazníci a partneři jsou si stále více vědomi problémů způsobených padělky.

Padělání je trestný čin. Nelegální napodobeniny mohou způsobit mnoho problémů s výkonem a spolehlivostí tiskových zařízení. Poškození zařízení v důsledku použití falešné inkoustové kazety nebo toneru může způsobit uživatelům potíže s uplatněním záruky poskytované výrobcem.