Konica Minolta v ČR zvyšuje zisk díky veřejné i komerční sféře

Konica Minolta navzdory recesi v loňském roce zvýšila tržby o 12 procent na 1,663 miliardy korun. Zisk po zdanění vzrostl o téměř osm procent na 85 miliónů korun, a to přesto, že se vloni Konica Minolta rozhodla v České republice ukončit prodej osobních laserových tiskáren. Nyní se výhradně soustředí na zákazníky z oblasti komerčních firem a veřejné správy.

Tlak pokračující recese vede stále více zákazníků k hledání možností, jak snižovat provozní náklady. Právě na tuto část hospodaření firem se specializují konzultanti Konica Minolta, kteří radí, jak optimalizovat tiskové prostředí. V loňském roce uskutečnili celkem 325 analýz, při kterých dosáhli průměrného snížení nákladů na tisk o více než 20 %. Nejvyšší vykázaná úspora v rámci jedné analýzy byla téměř 44 % a ve finančním vyjádření se pohybovala v řádech milionů korun ročně.

Konkrétní případy úspěšně provedených optimalizací tiskového prostředí:

1) HAVEX – auto s.r.o. – zákazník segmentu SME

Společnost HAVEX – auto, s. r. o., již byla zákazníkem Konica Minolta s pěti multifunkčními zařízeními různého stáří a cenových podmínek. Kromě toho využívala ještě několik desítek dalších tiskových zařízení (převážně stolní tiskárny) různého stáří a značek.

Management společnosti se obrátil na konzultanty Konica Minolta s požadavkem na sjednocení tiskového prostředí, nový tiskový systém, zjednodušení práce s IT, maximalizaci bezobslužnosti a snížení provozních nákladů v rámci všech poboček v ČR. Po optimalizaci tiskového prostředí došlo ke snížení počtu využívaných zařízení ze 41 na 30 a k roční úspoře provozních nákladů ve výši více než 200 000 Kč (29 %). Díky napojení na dispečink Konica Minolta byla zajištěna maximální kontrola provozu a jednoznačně definovaná odpovědnost za fungování tiskového prostředí.

2) Penny Market s.r.o. – zákazník ze segmentu velkých firem

Společnost Penny Market, s.r.o., oslovila Konica Minolta s žádostí o optimalizaci tiskového řešení v centrále společnosti (administrativní budova – tři patra). Cílem bylo snížení provozních nákladů a inovování zastaralé technologie, která vyžadovala častý servis. Specifickým požadavkem bylo výrazné snížení počtu tiskových zařízení.

Po optimalizaci tiskového prostředí došlo ke snížení počtu využívaných zařízení z 97 na 30, a to zejména nahrazením malých laserových tiskáren výkonnějšími multifunkčními stroji. Při měsíčním objemu tisku více než 200 000 stránek snížili specialisté Konica Minolta roční provozní náklady o 720 000 Kč (29 %). Dalším přínosem bylo nastavení jednoznačné odpovědnosti za tiskové prostředí nebo jednotné ovládání všech zařízení. To vedlo ke zjednodušení a zefektivnění práce pro uživatele.

3) Česká obchodní inspekce – zákazník ze segmentu veřejná správa

Cílem optimalizace bylo nejen snížení nákladů, ale i vytvoření přehledu o funkčnosti tiskových řešení na krajských pobočkách. Dosud nejednotný provoz tamních tiskových řešení vedl k nákupu nekvalitního a neoriginálního spotřebního materiálu. To způsobilo růst nákladů na servis.

Po optimalizaci tiskového prostředí došlo ke snížení počtu využívaných zařízení z 362 na 247, a to při zachování 203 přenosných tiskáren. Ty jsou nezbytností pro práci inspektorů v terénu. Roční tiskové náklady přesto poklesly téměř o 750 000 Kč (19 %). Česká obchodní inspekce navíc získala podrobný přehled o tiskových řešeních na všech krajských pobočkách a snížila počet využívaných modelů na čtyři multifunkční zařízení a jeden typ přenosné tiskárny.