Tisk maturit a přijímaček ochrání umělá inteligence od Konica Minolta

Konica Minolta pomůže Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zvýšit ochranu dat maturitních a přijímacích zkoušek a bezpečnosti v okolí tiskových produkčních strojů. Umožní to technologie Konica Minolta kombinující tzv. chytré kamery s aplikací využívající umělou inteligenci (AI). Nové řešení má konkrétně předcházet potencionálním možnostem vzniku úniků informací během tisku dokumentů a celkově zvýšit úroveň efektivity zabezpečení i provozu tisku.

„Pro CZVV jsme vyvinuli aplikaci na bázi umělé inteligence, která s pomocí kamer neustále kontroluje veškerý pohyb v prostoru tisku a zároveň dokáže upozornit na podezřelé situace. Těmi může být například zdržování osob v daném prostoru déle, než je povoleno, nebo nedovolené manipulace s jakýmkoli záznamovým elektronickým zařízením v blízkosti tiskových strojů,“ uvedl Tomáš Slavíček, Innovation Competence Center Manager v KM R&D, a dodal: „Naše řešení na principu technologií AI, počítačového vidění a strojového učení dokázalo v CZVV zastat 100 % práce kontrolujícího operátora, zefektivnit zabezpečení a ušetřit náklady. Celý systém je přitom samozřejmě plně v souladu s GDPR i směrnicemi platnými v ČR.“

Ve spolupráci s CZVV Konica Minolta nadefinovala přesné situace, které nesmějí v daný moment nastat. Pokud například operátor stojí u stroje při tisku testových zadání déle než 17 sekund, systém situaci rozpozná a okamžitě o ní informuje administrátora. Ten pak může obratem zareagovat.

„Dříve jsme tuto ochranu zajišťovali standardním kamerovým systémem, který sice zaznamenal obraz, ale nedokázal vyhodnocovat a upozorňovat na podezřelé chování. Vše tedy stálo na pozornosti našich zaměstnanců, kteří navíc v případě podezření museli procházet i hodiny záznamů,“ řekl Jindřich Mach, ředitel sekce vnitřní a výrobní infrastruktury z CZVV, a dodal: „Nyní hlídá tisk umělá inteligence, automaticky vyhodnocuje situace, což vede k úspoře pracovních sil. Nyní administrátor v případě upozornění posoudí, zda jde o planý poplach, nebo skutečně o potenciální riziko. Zpětné prohledávání a kontrola záznamů je pak díky označení podle zachycených úseků rychlá a jednoduchá.“

Kamerové systémy Konica Minolta pokrývají nejen dění kolem tiskáren, ale monitorují i stav samotných tiskáren. „Pokud například dojde k záseku, tiskárna rozsvítí výstražnou kontrolku. Tento stav dokáže systém rozpoznat a zohlednit při vyhodnocování dané situace.“ vysvětlil T. Slavíček.

Konica Minolta dodává v ČR kamerové systémy od roku 2018. Za poslední rok zvýšila své tržby v této oblasti více než desetinásobně. Tzv. chytré kamerové systémy jsou vhodné mimo jiné pro výrobní provozy nebo logistická centra. Zde mohou pomáhat například s kontrolou provozu výrobních linek, pohybu materiálu a zboží po areálu či s efektivitou skladovacích procesů. Ve spojení s termovizí je pak monitorovací systém vhodný například ke kontrole procesu nakládání s mraženými nebo chlazenými potravinami a dodržování příslušných norem. V oblasti bezpečnosti na pracovišti pak dokáže řešení od Konica Minolta například rozpoznat, zda zaměstnanci používají správným způsobem ochranné pomůcky, a vyhodnocovat i chování pracovníků, konkrétně upozornit na jejich únavu během práce s nebezpečnými stroji.