Konica Minolta zvýhodnila nadnárodní zákazníky

Konica Minolta začala nabízet zvýhodněné obchodní podmínky tuzemským firmám, které podnikají na zahraničních trzích. Nový obchodní model garantuje stejné ceny i služby pro všechny země, ve kterých zákazníci Konica Minolta působí. První zakázkou z této oblasti je dodání sta tiskových zařízení včetně monitorovacího softwaru pro společnosti skupiny Kofola v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku a v Polsku.

„Mezinárodním firmám garantujeme stejnou úroveň služeb ve všech pobočkách. Nabízíme rovněž výhodnější obchodní podmínky oproti těm, na které by dosáhly při samostatných objednávkách v jednotlivých zemích,“ řekl Michal Vyjídák, obchodní ředitel oblasti Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodal: „Segment SMA (Strategic Major Account) cílí na nadnárodní firmy ze střední a východní Evropy a navazuje na koncept GMA (Global Major Account), jenž je určený globálním zákazníkům.“

Zakázka pro skupinu Kofola zahrnuje kompletní outsourcing tiskových zařízení, zajištění jejich provozu a dodání bezpečnostního a monitorovacího systému SafeQ.

Nově bude Konica Minolta pro Kofolu zajišťovat tiskové služby také ve Slovinsku. Součástí zadání je i optimalizace tiskového prostředí. Výsledkem spolupráce bude snížení provozních nákladů, úspora času pro zaměstnance, zvýšení zabezpečení tisku a zkvalitnění reportingu tiskových nákladů.

„Zaujala nás garance jednotné úrovně služeb, které nám Konica Minolta v České republice poskytuje již od roku 2009. Specifická nabídka SMA nám umožnila na každém z našich trhů využít stejného dodavatele namísto uzavírání několika samostatných smluv. Tím jsme ušetřili především čas a náklady spojené s vypisováním více tendrů,“ informoval Milan Zmarzlák, Head of ICT Kofola ČeskoSlovensko.

K zajištění služeb ve všech zemích regionu SMA využívá Konica Minolta vlastní mezinárodní obchodní a IT síť. Pro všechny pobočky platí stejná smlouva upravující jednotnou nabídku. Spolupráci se zákazníkem na všech trzích zároveň kompletně zajišťuje jediná kontaktní osoba.

Pro velké mezinárodní skupiny vytvořila Konica Minolta již v roce 2012 segment GMA. Ten je určen globálním společnostem s komplexním HW a SW řešením.  Mezi tyto zákazníky skupiny Konica Minolta patří například společnost BMW, Erste a Allianz.