Poskytování IT služeb mění podnikání Konica Minolta

Prudký nárůst tržeb v segmentu IT služeb vedl společnost Konica Minolta ke změně přímého prodeje. V oblasti softwarových řešení dosáhla v roce 2017 obratu 252 milionů korun a meziročního nárůstu o více než 27 %. V rámci aktuální změny organizační struktury vznikla tři nová oddělení zaměřená na podporu IT služeb a obchodu s inovativními produkty. Největší příležitosti k dalšímu růstu vidí Konica Minolta ve službách spojených s digitalizací dokumentů a řízením firemních procesů, s tzv. bezpapírovou kanceláří, správou IT zařízení u zákazníka nebo v moderních sledovacích systémech.

„Doba, kdy k zajištění fungování společnosti stačil správce IT na poloviční úvazek, definitivně skončila. Přizpůsobujeme se aktuálnímu růstu poptávky po našich IT službách, proto specializujeme prodej jak z pohledu oborů, tak i produktů. Už dnes se podílejí IT služby na obratu Konica Minolta z téměř 15 % a další růst očekáváme i v příštích letech,“ řekl Pavel Štěpán, obchodní ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodal: „Jednou z nejvýraznějších změn je vznik zcela nového oddělení IT sales. To bude mít na starosti přímý prodej softwarových služeb na míru, podnikových systémů a řešení pro správu a řízení firemních procesů.“

Specializace na konkrétní obory by se měla v nové struktuře Konica Minolta nejvíce projevit zejména v segmentu Key Account. „Velcí zákazníci bývají často první, kteří zavádějí inovační technologie a nejmodernější IT služby. Většinou až na základě jejich zkušeností přecházejí tyto produkty do běžného užívání v  dalších segmentech. Proto chceme nyní poskytovat řešení na míru konkrétním oborům, jako jsou finance, telekomunikace nebo výrobní společnosti,“ informoval Jiří Limburský, obchodní ředitel Key Account Konica Minolta Business Solutions Czech.

Kromě samostatných IT služeb se Konica Minolta soustředí také na rozvoj nových produktů, které v rámci komplexních řešení zahrnují i softwarové nástroje. Nová struktura společnosti počítá s nabídkou těchto produktů především malým a středním podnikům. Řízením tohoto segmentu byl nově z pozice zástupce obchodní ředitele pověřen Michala Vyjídák: „Aktuálně jde zejména o produkty spojené s digitální kanceláří a s efektivním propojením IT infrastruktury. Další zajímavou oblastí jsou zabezpečovací kamerové systémy, u kterých vnímáme významný prodejní potenciál.“

Nově vzniklo také Inovační oddělení, zaměřené na rozvoj interních a externích inovací ve spolupráci se třetími stranami a dále IP (industrial printing) oddělení. To spadá pod segment produkčního tisku a jeho cílem je podpora prodeje tzv. tiskových hlav Konica Minolta. „Jde o novou technologii určenou pro potisk téměř jakéhokoli materiálu přímo během výrobního procesu. Je součástí komplexního řešení průmyslového tisku, které dodáváme včetně instalace a všech doplňkových technologií a systémů,“ popsal Marcel Loreth, obchodní ředitel divize produkčního tisku Konica Minolta Business Solutions Czech. Do segmentu průmyslového tisku vstoupila Konica Minolta na českém trhu v loňském roce.

V segmentu IT služeb roste Konica Minolta v tuzemsku již od roku 2013, kdy začala s přeměnou společnosti z dodavatele tiskových řešení v poskytovatele softwarových služeb. „Změna celosvětové strategie se odráží i na podnikání v ČR. V roce 2015 jsme za účelem rozšíření portfolia IT služeb například koupili českou společnost Webcom. Ve stejném roce pak Konica Minolta otevřela v Brně pobočku jednoho z pěti světových vývojových center zaměřených na rozvoj inovačních technologií,“ dodal P. Štěpán. V návaznosti na silnou roli tuzemského zastoupení v rámci vývoje a prodeje IT služeb v Evropě byl v roce 2016 dohled nad rozvojem tohoto segmentu pro celý východoevropský region svěřen Tomáši Bednářovi, bývalému generálnímu řediteli české Konica Minolta.