DMS eDoCat s podporou datových schránek a registru smluv

Nejnovější aktualizace systému pro centrální správu elektronických dokumentů eDoCat, který vyvíjí společnost Onlio, přináší vylepšenou podporu datových schránek a registru smluv. Díky přímému napojení na datové schránky jsou všechny výhody systému eDoCat k dispozici i v rámci komunikace prostřednictvím tohoto elektronického úložiště, a to včetně řízení oběhu zpráv pomocí workflow.  Obdobně mohou uživatelé těžit z výhod systému eDoCat i v případě Registru smluv.

Výkonný a robustní systém pro podporu centrální správy dokumentů s řízením jejich oběhu pomocí workflow eDoCat postavila společnost Onlio na platformě Alfresco Community Edition a v první verzi jej představila v roce 2011. V reakci na požadavky firemních zákazníků využívajících datové schránky a Registr smluv přichází Onlio s těsnější integrací na oba tyto systémy, která umožní využívat všech výhod řešení eDoCat právě i při komunikaci prostřednictvím datových schránek a při práci s centrální evidencí smluv.

Díky přímému napojení na systém datových schránek lze pomocí workflow nastavit komunikaci tak, že příjem zprav probíhá automaticky přímo z datové schránky – s plnou podporou zpracování zprávy jako dokumentu na úrovni systému eDoCat. Automatizovaný oběh zpráv navazující na jejich příjem ocení všechny právnické a fyzické osoby, které mají povinnost používat Informační systém datových schránek, zejména pak organizace komunikující jménem svých klientů. Například tedy účetní společnosti, které na základě plné moci jednají za klienta s finančním úřadem, nebo advokátní kanceláře.

Obdobná integrace je k dispozici i pro centrální Registr smluv, a to včetně automatizovaného odesílání anonymizované podoby smlouvy přímo ze systému eDoCat. Odpadá tak nutnost využívat webové rozhraní registru a nahrání smlouvy díky tomu probíhá z prostředí, na které jsou uživatelé eDoCat zvyklí.

„Velmi dobře si uvědomujeme, že práce s dokumenty může být opravdu náročná. Zejména pak tehdy, pokud je nutné vedle standardně používané aplikace nárazově využívat i další aplikace třetích stran. A přesně to je případ systémů datových schránek a Registru smluv, kdy například u datových schránek umožňuje eDoCat odesílat zprávy včetně všech příloh,“ uvádí Pavel Nykl, obchodní ředitel společnosti Onlio. „Naším cílem je nabídnou zákazníkům funkce, díky kterým nemusí opouštět prostředí systému eDoCat a budou mít k dispozici všechny výhody řízeného oběhu dokumentů i v případě komunikace pomocí datových schránek a při práci s centrálně evidovanými smlouvami. Tedy funkce, které jim umožní využívat oba systémy mnohem efektivněji.“