Canon ke Světovému dni životního prostředí: účinným a výhodným nástrojem udržitelnosti je repasování

Na neděli 5. června připadá Světový den životního prostředí. Jeho smyslem je připomenout si, že pozitivní dopad na stav naší planety mohou mít rozhodnutí každého z nás. K výrazné změně však nemůže dojít, pokud se o udržitelný rozvoj nezasadí velcí hráči na trhu a pokud firmy nepřizpůsobí své výrobní řetězce. Podle společnosti Canon je jednou z cest repasování použitých zařízení, které může navíc přinést firmám další zisk.

Existuje mnoho způsobů, jak se zapojit do úsilí o udržitelnost, a každá společnost má jedinečné možnosti, jak pozitivně ovlivnit životní prostředí. Například výrobní podniky mohou omezit své zdroje nebo zajistit jejich odpovědné získávání. Společnosti, které se zabývají převážně kancelářskou prací, by mohly přehodnotit svou spotřebu energie a prozkoumat druhy dopravy, které jejich týmy používají k dojíždění.

Nejdůležitějším pravidlem zůstává „pravidlo 3R“, které v angličtině zní: ‚reduce, reuse, recycle’, tedy „redukovat, znovu použít, recyklovat“. Stále častěji se však zmiňuje i čtvrté „R“, které znamená „remanufacture“, tedy „repasovat“.

„Mnoho výrobků může být po pouhé mírné repasi a vylepšení úspěšně využíváno novými majiteli. I když repasování samozřejmě není možné ve všech případech. Ve společnosti Canon jsme přesvědčeni, že je to cesta budoucnosti a měla by ji zavést každá společnost, která usiluje o to, aby byla zodpovědným, ekologicky uvědomělým výrobcem, který jedná udržitelným způsobem,“ tvrdí Jaap van ‘t Ooster, generální ředitel společnosti Canon 4CE.

Potenciál pro životní prostředí a… ekonomický rozvoj

Zatímco recyklace je zaměřena na opětovné využití surovin, repasování se týká drobných prvků a dílů, nebo dokonce celých výrobků. Je zřejmé, že ne každý výrobek je pro repasování vhodný – deset let starý mobilní telefon s největší pravděpodobností nelze repasovat, protože díly použité pro jeho konstrukci již neodpovídají současné technologické realitě. Tiskárnu vyrobenou před dvěma lety však lze po výměně několika klíčových součástí repasovat snadno.

Výrobní linka ve výrobním závodě použije jak nové, tak repasované plně funkční díly. Pevné disky jsou vymazány, naformátovány a aktualizovány na nejnovější software. Všechna zařízení pro měření a počítání se vynulují a každý výrobek dostane nové sériové číslo. Na zařízení vytvořená repasováním se samozřejmě vztahují všechna pravidla záruky.

„Při repasování je nejdůležitější zajistit, aby zákazník obdržel plnohodnotný výrobek, který se nijak neliší od ostatních zařízení v regálech obchodů. Je na výrobcích, aby zvážili finanční rentabilitu celého procesu. Na základě našich zkušeností má repasování šanci být nejen šetrné k životnímu prostředí, ale může být pro výrobce i ziskovější,“ konstatuje van ‘t Ooster,

Celý koncept repasování má značný ekonomický potenciál, zvlášť v období, kdy dochází k problémům s dodávkami a k přerušení dodavatelských řetězců. Právě tehdy může opětovné využití materiálů významně pomoci mnoha výrobcům s jejich provozem. Spotřebitelé se snáze smíří s mírně vyššími cenami, jedná-li se o produkty vyráběné udržitelným způsobem.

Čísla potvrzující, že repasování je správná cesta 

Společnost Canon si je všech těchto aspektů vědoma, proto jsou její nejnovější výrobky i spotřební materiál vyráběny udržitelným a energeticky úsporným způsobem. Za posledních 5 let Canon znovu použil 15 000 tun dílů přímo a dalších 19 000 tun plastů. Díky tomu je výroba každého jednotlivého produktu Canon šetrnější k životnímu prostředí. Emise a spotřeba surovin se u každého výrobku snížily o 35,9 %.

Pokročilé technologie navíc umožňují výrazně zredukovat objem zařízení, která tak šetří místo, ale také umožňují omezit použití plastů a dalších materiálů. U jedné z předních tiskáren Canon se podařilo zmenšit její rozměry o 44 %, snížit hmotnost o 29 % a samotný obal se zmenšil o 31 %. V nabídce je třeba také speciální tiskový papír Canon Zero s nulovou klimatickou zátěží.

Přemýšlejte globálně, jednejte lokálně

Je důležité, aby opatření na vysoké úrovni viditelně ovlivňovala kvalitu života a stav životního prostředí na lokální úrovni. Proto také podporuje společnost Canon udržitelný rozvoj v zemích, které se podílejí na projektech na snižování emisí, ochraně zdrojů pitné vody, zlepšování místní infrastruktury, vytváření pracovních příležitostí a ochraně biodiverzity. Opatření na ochranu lesů jen ve státě Pará v Brazílii vedla ke kompenzaci emisí téměř 24 milionů kilogramů CO2. Projekt zabraňuje komerční těžbě dřeva, čímž chrání téměř 90 tisíc hektarů lesa a podporuje vznik alternativních možností výdělku 94 místních rodin.

Závazek udržitelnějšího provozu naplňuje i společnost Canon CZ, která ve spolupráci s obchodními partnery uspořádala již pět ročníků dobročinného projektu Kopírka hledá kancelář. Nedává smysl, aby kvalitní a plně funkční přístroje končily ve šrotu a nemohly sloužit ještě několik dalších let. Smyslem projektu je proto najít uplatnění pro použité, ale stále spolehlivé kancelářské vybavení, které by jinak kvůli obměně firemní tiskové flotily bylo odsouzeno k recyklaci.

„Společnost Canon vychází z japonské filozofie „kyosei“, která znamená `žít a pracovat společně pro společné dobro`. Proto se zapojujeme do globálních i místních iniciativ na podporu společnosti a životního prostředí. Chceme se prostě podílet na změně k lepšímu,“ uzavírá Jaap van ‘t Ooster.