Podle průzkumu HP považuje více než 90 % zákazníků padělky za závažný problém ohrožující jejich firmy

Podle zjištění nedávného průzkumu společnosti HP,[1] provedeného v regionu EMEA (zahrnujícího Evropu, Blízký východ a Afriku), považuje více než 97 % respondentů možnost kontroly zakoupeného zboží u zákazníka (CDI), nabízenou společností HP, za cennou službu pro své podnikání, přičemž 96 % respondentů se domnívá, že je tato služba chrání před tím, aby se stali obětí podvodníků.

Kontrola zakoupeného zboží u zákazníka, což je bezplatně poskytovaná a účinná součást programu společnosti HP pro boj proti padělkům a podvodům (ACF), nabízí zákazníkům spolehlivý způsob, jak ověřit pravost zakoupeného spotřebního materiálu. Součástí této služby je kontrola podezřelých velkých nebo středně velkých dodávek tiskových kazet na základě hlášení iniciovaných zákazníky HP. V případě, že je během kontroly zjištěno pochybné zboží, je na tuto skutečnost upozorněn tým HP ACF, který může na učiněná zjištění reagovat vhodnými opatřeními. V průběhu pandemie COVID-19 nabídla společnost HP také možnost provést kontrolu CDI na základě fotografií, pokud vzhledem k okolnostem není fyzická návštěva přímo na místě možná.

Bylo také zjištěno, že 60 % zákazníků plánuje v budoucnu na základě doporučení týmu HP CDI podniknout kroky k zajištění bezpečných nákupů. Celkem 98 % zákazníků účastnících se průzkumu by doporučilo službu HP CDI dalším zákazníkům.

„Ve společnosti HP jsme nesmírně hrdí na pozitivní zpětnou vazbu, kterou naši zákazníci poskytli v reakci na kontroly zakoupeného zboží,“ uvedla Susanne Schowitz-Franchi, globální ředitelka programu HP pro boj proti padělkům a podvodům. „Na rozdíl od padělaného zboží jsou originální výrobky HP navrženy tak, aby splňovaly naše přísné standardy kvality a spolehlivosti a poskytovaly vynikající výkon a konzistentní výsledky. Naše vysoké standardy se neomezují jen na výrobky. Vzhledem k tomu, že 91 % zákazníků dotazovaných v našem průzkumu je přesvědčeno, že padělky představují riziko pro jejich podnikání, je důležité, abychom i nadále bojovali proti podvodným činnostem a zajistili našim zákazníkům přístup ke spolehlivému zdroji informací a poradenství, díky kterým získají při nákupu výrobků HP absolutní jistotu. S ohledem na to se společnost HP zavazuje i nadále chránit své zákazníky prostřednictvím programu boje proti padělkům a podvodům, dokladem čehož je i naše rychlá reakce na okolnosti, související s epidemií COVID-19, a přizpůsobení kontrol CDI vzniklé situaci.“

V celém regionu EMEA pomohla společnost HP v posledních pěti letech místním orgánům činným v trestním řízení zabavit přibližně 12,5 milionu kusů zboží včetně padělaných kazet, hardwarových výrobků a komponent. Společnost HP spolu s místními úřady v Keni, Nigérii a Tanzanii zabránila v období od října 2019 do března 2020 celé řadě pokusů o prodej padělků a zabavila v africkém regionu téměř 200 000 nezákonných výrobků včetně falešných tiskových kazet HP a komponent k sestavení dalších padělků.

Společnost HP se zaměřuje na posílení postavení distribučních partnerů, zákazníků a zástupců orgánů činných v trestním řízení a na prohloubení jejich znalostí, týkajících se identifikace podvodných spotřebních materiálů a ochrany podnikání. V oblasti EMEA se akcí společnosti HP věnovaných vzdělávání a prevenci zúčastnilo téměř 7 000 lidí. Společnost také úzce spolupracuje s místními a mezinárodními orgány činnými v trestním řízení při odhalování a zamezování nezákonné činnosti, jejímž cílem je výroba padělků tiskových komponent HP.


[1] Zpráva společnosti HP: What customers think about HP’s ACF CDIs (Customer Delivery Inspections) Report, 30. dubna 2019.