Chytrá multifunkční zařízení mění pracovní postupy

Nová zpráva IDC sponzorovaná společností OKI Europe uvádí, že nejnovější multifunkční zařízení znamenají posun od tisku dokumentů k „přizpůsobitelným nástrojům digitální transformace“.

Zpráva společnosti IDC potvrdila, že chytré multifunkční tiskárny (MFP) pomáhají nově definovat pracovních postupy s dokumenty. Průzkum zjistil, že 67 % malých a středních firem v Evropě má jako hlavní prioritu zvýšení produktivity, přičemž zdůraznil potřebnost zlepšení pracovních postupů s dokumenty. Přestože cloudové služby poskytují cenově dostupný přístup k sofistikovaným technologiím, pouze jeden ze tří podniků plánuje, jak spravovat narůstající množství informací v digitalizovaném světě.

 

Neefektivní práce s dokumenty podle studie vede ke snížení produktivity až o 20 %, což odpovídá více než dvěma pracovním měsícům ročně. A navzdory skutečnosti, že rozvíjející se technologie, jako například mobilita, big data a cloudové služby, zvyšují požadavky na zabezpečení citlivých dat, u třech čtvrtin malých a středních podniků bylo zjištěno, že nemají zavedený systém zabezpečení dokumentů.

 

Zpráva společnosti IDC označila tyto problémy, ale uvádí i způsoby, jak zlepšit a zefektivnit nakládání s dokumenty, například při využití chytrých multifunkčních tiskáren, které pomáhají zlepšovat pracovní postupy a produktivitu. Ve zprávě se uvádí: „Chytré tiskárny, sloužící jako „vjezdy a výjezdy cloudu“, rozšiřují využití zařízení od primárního tisku a kopírování papírových stránek na přizpůsobitelný nástroj digitální transformace, který umožní společnostem informace pořizovat, integrovat, vyhledat a předat.“

 

IDC upozorňuje, že firmy musí učinit důležité rozhodnutí ohledně investic a priorit, které podporují růst a konkurenceschopnost. Organizace by však měly nejprve uvažovat o menších investicích do přizpůsobení nástrojů zpracování dokumentů, které nabízejí dostatečnou automatizaci a integraci vedoucí ke zvýšení produktivity v kratším časovém horizontu, než o přechodu na rozsáhlé a nákladné systémy plánování podnikových zdrojů (ERP).

 

To je obzvláště důležité u malých firem, které si uvědomují, že interní procesy brání jejich růstu. Pomocí chytrých multifunkčních tiskáren mohou tyto podniky získat příležitost, jak zmírnit tyto tlaky a dosáhnout významných výhod v rámci pracovních postupů.

 

„Komplexní zpráva od společnosti IDC identifikuje několik firemních problémů a priorit, které mohou chytré multifunkční tiskárny vyřešit,“ říká Terry Kawashima, ředitel společnosti OKI Europe. „Potvrzuje také jasné spojení mezi chytrými zařízeními a požadavky moderních firem.“

 

Portfolio chytrých multifunkčních tiskáren společnosti OKI kombinuje řadu funkcí pro inteligentnější získání a zpracování informací, což podporuje produktivitu práce. Cenově úsporná řešení kombinují sofistikovaný software, pokročilé technologie a otevřenou architekturu (sXP) umožňující bezproblémovou integraci do stávajících struktur zpracování dokumentů.

 

Tato vestavěná flexibilita umožňuje rozšíření funkcí multifunkční tiskárny ve shodě s budoucím růstem a novými podnikovými a technologickými trendy. Reaguje na 70 % evropských malých a středních podniků, u kterých společnost IDC zjistila, že mají zájem o nástroje automatizace firemních procesů pro zvýšení produktivity zaměstnanců.

 

Pokud chcete získat další informace či kopii zprávy a infografiky, navštivte stránky www.oki.cz/smartmfps

 

Zprávu s názvem „Omezují vaše podnikové procesy váš tržní potenciál? Ekonomický tisk a správa dokumentů pomocí chytrých multifunkčních tiskáren“ napsal Jacqui Hendriks, ředitel výzkumné a poradenské praxe divize European Managed Print Services and Document Solutions společnosti IDC.