Epson získal Zlaté ohodnocení za celkovou udržitelnost od sdružení EcoVadis

Společnost Epson již druhým rokem po sobě získala Zlaté ohodnocení za celkovou udržitelnost od nezávislého sdružení EcoVadis. Toto ohodnocení, jež odráží úsilí firmy Epson o dosahování nejlepší možné mezinárodní úrovně CSR, též uznává „výjimečnost“ Epsonu v kategoriích Životní prostředí i Udržitelný nákup a zdůrazňuje jeho vynikající úspěchy v oblasti řízení pracovních sil, lidských práv a etiky.

Nezávislé, důvěryhodné a společně utvářené sdružení EcoVadis pomocí jedinečné metodiky posuzování CSR měří více než 50 000 organizací v celkem 190 průmyslových odvětvích ve 150 zemích. K získání tohoto ocenění vedlo posuzování a hodnocení společnosti Epson z hlediska jejích zaměstnanců, procesů a platforem, jež vedlo k uznání vynikající úrovně jejích postupů, činností a výsledků v oblastech Životního prostředí a Udržitelného nákupu, čímž se Epson umístil mezi 3 % nejlepších společností z hlediska celkové udržitelnosti.

Henning Ohlsson, ředitel pro CSR společnosti Epson Europe, k tomu dodává: „Při rostoucí poptávce po firmách, jež vykazují nejlepší možnou úroveň CSR a udržitelnosti, jsme nesmírně hrdý na to, že našemu firemnímu úsilí se dostalo uznání tímto Zlatým ohodnocením od EcoVadis.”

„My v Epsonu dlouhodobě věříme, že firmy mají kolektivní odpovědnost za budování udržitelné budoucnosti, která zahrnuje každou část dodavatelského řetězce od výroby po administrativu. O začlenění těchto zásad usilujeme jak formou pravidel CSR, tak i technologiemi, které vyrábíme a jež našim firemním zákazníkům pomáhají dosahovat jejich cílů v oblasti udržitelnosti.”

„Udržitelnost je v naší DNA a je zakořeněná v naší manažerské filozofii,“ doplňuje Ohlsson. „Být udržitelnou firmou znamená dbát na každou stránku naší organizace. Snaha o udržitelnost pohání naše inovace a náš růst, motivuje naše pracovníky a je klíčovým faktorem při naší spolupráci s partnery v rámci celého dodavatelského řetězce. Ale přestože postupujeme směrem k oběžné, nízkouhlíkové ekonomice, ještě nejsme u konce a při našem pokroku jsme pevně odhodláni prosazovat Cíle udržitelného rozvoje OSN, které nově definují náš způsob podnikání.“

Poslání Epsonu v oblasti vývoje firemní technologie inkoustového tisku nyní pomáhá zákazníků dosahovat jejich ekologických, finančních a společenských cílů. Jestliže se firmy rozhodnou spíše než do laserové technologie investovat do technologie inkoustového tisku, mohou dosáhnout až 99% snížení tvorby odpadu, nulových emisí ozonu, o 92% méně CO2 a 96% úsporu energie v porovnání s laserovými tiskárnami[1]. V širším kontextu to znamená, že pokud by všechny firmy přešly na inkoustový tisk, ušetřilo by se dost energie na provoz minimálně 507 000 domácností po celé Evropě po dobu jednoho roku.

Epson nejen v oblasti inkoustového tisku usiluje o vývoj ekologicky šetrných produktů v rámci celého svého sortimentu včetně projektorů, robotiku a chytrých brýlí pro rozšířenou realitu. Snaha firmy Epson o výrobu účinných, kompaktních a přesných technologií (Sho Sho Sei) dlouhodobě vychází z japonského konceptu Monozukuri – umění a věda výroby.

Právě díky těmto neustálým snahám o zdokonalování se uskutečnila i jedna z nejnovějších inovací od Epsonu, PaperLab. Přístroj PaperLab A-8000, který je podle našich průzkumů prvním systémem pro kancelářskou výrobu papíru za sucha na světě, například dokáže vyrobit nový papír ze starého přímo na místě. Umožňuje opětovné využití odpadového papíru k výrobě nového papíru a tím uzavření recyklačního procesu, čímž podporuje přechod na oběhové hospodářství.

[1] Podle testů BLI zadaných firmou Epson, po dobu dvou měsíců do února 2017, v porovnání s vybranými konkurenčními přístroji. Podrobnější informace: https://www.epson.co.uk/make-the-switch/yourchoice