Kartový systém FollowMe pro chytré multifunkce OKI

Kartový systém FollowMe Embedded je k dispozici pro multifunkční tiskárny OKI řad MC700, MB700 a ES94x5 s platformou Smart Extendable Platform (sXP). Řešení poskytuje uživatelské rozhraní pro zabezpečený tisk, řízení práv tisku jednotlivých uživatelů i přiřazování nákladů na tisk. Ovládání je možné přímo z řídicího panelu multifunkčních tiskáren.


„Klient řešení FollowMe Embedded je použitelný v multifunkčních zařízeních OKI s otevřenou platformou sXP. Přímo z ovládacího panelu tiskáren v podobě zabudovaného tabletu je tak k dispozici plné řízení tisku, kopírování, skenování, faxování a dalších funkcí,“ říká Ján Ftáčnik, technický ředitel OKI. Kromě výhod, jako jsou „roaming“ tisku (tj. možnost volit výstupní zařízení mezi dostupnými tiskárnami přiložením karty), získávají firmy způsob, jak sledovat a snižovat náklady na tisk, chránit cenná data a optimalizovat tiskové úlohy například pomocí pravidel pro určení tiskáren, na nichž je možno vytisknout konkrétní tiskovou úlohu. Například velké soubory je dle typického nastavení možno tisknout jen na vysokokapacitních tiskárnách s nižšími náklady na provoz.

Řešení FollowMe obsahuje komplexní nástroj pro sledování a reportování, což umožňuje získat přesný obraz o nákladech a činnostech ve vztahu k jednotlivým uživatelům, tiskovým zařízením nebo oddělením. Vestavěné funkce pro účtování umožní organizacím rozúčtovat tiskové náklady svým klientům či oddělením, přičemž veškerá činnost je zaznamenána a přiřazována jednotlivým účtům.