5 trendů, které letos ovlivní tisk

Postup digitalizace je neúprosný a reagovat na ni musí všechny odvětví, i to tiskové. Tradiční firmy, které si chtějí svoji pozici udržet i v roce 2019, musí přizpůsobovat své stroje i nabízené služby právě aktuálním požadavkům trhu. Jaké jsou tedy trendy v oblasti tisku pro letošní rok?

Větší důraz na bezpečnost

Kvalitní zabezpečení tiskových procesů je v současných podmínkách náročné. V důsledku vývoje technologií se tiskárny stávají čím dál častějším cílem kybernetických útoků, kterých stále neubývá. Zavedení nařízení GDPR vedlo k jistému zlepšení u celkového zabezpečení, stále ale chybí dostatečné povědomí o všech možných bezpečnostních rizicích. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé řízených tiskových služeb (MPS) spravují zařízení prostřednictvím cloudu, bezpečnost je o to důležitější. Poskytovatelé tiskových služeb by tedy měli rozšířit své služby o vyhodnocení a monitorování bezpečnosti, například díky partnerství s tradičními dodavateli IT zabezpečení.

Pokračuje konvergence tisku a digitalizace

Propojení tisku a digitalizace zvyšuje poptávku po integrovaném zpracování dokumentů. Navzdory rychlému zavádění digitálních a mobilních technologií zůstává mnoho podniků v určité míře závislé na tisku. Podle studie společnosti Quocirca Global Print 2025 se 64 % podniků domnívá, že tisk bude i nadále důležitý pro jejich každodenní podnikání až do roku 2025. Právě tento udržující se trend ve využívání tiskových materiálů je příležitost pro poskytovatele MPS v nabídce integrovaných služeb v oblasti papíru a digitálního workflow.

Podle společnosti Quocirca se v MPS službách ujal vedoucí pozice Xerox s platformou ConnectKey, která pomocí aplikací překlenuje papír do digitálu snadno a rychle. Xerox tak pomáhá společnostem lépe využít stávající investice do tiskových služeb a poskytuje jim poradenství, jak mít nastavené pracovní procesy co nejefektivněji. „Vážíme si tohoto ocenění. Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom našim zákazníkům nabídli ty nejlepší služby v oboru. Zaměřujeme se na propojení našich tiskových zařízení se systémy a aplikacemi, které umožní co nejefektivnější správu dat a celkový přechod správy firemních dat do online světa,“ říká Veronika Brázdilová, generální ředitelka společnosti Xerox pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Cloud zlepší spolupráci se zákazníky

Řízení tiskových služeb pomocí cloudu se v tomto roce stane ještě důležitějším, až výsadním. Jeho využití snižuje náklady na tisk i zátěž spojenou se správou vícero serverů. Umožňuje zlepšit spolupráci se zákazníky pomocí pružného a levnějšího přístup k tiskovým službám. Tím zlepšuje i přístup firem poskytujících tiskové služby k menším a středním podnikům (SMB) jako klientům. Několik firem už učinilo krok tímto směrem.

Odbornost v oblasti IT služeb bude hrát zásadní roli

Podle výzkumu společnosti Quocirca Print 2025 začnou firmy postupně do roku 2025 upřednostňovat poskytovatele IT služeb před tradičními dodavateli tisku. Pokud si firmy budou chtít udržet svoji pozici přirozeně, nebo díky partnerství se zkušenými poskytovateli IT služeb, budou muset rozšířit nabízené produkty, služby a zabezpečení v rámci celkově poskytovaných služeb.

Do tisku vstupuje umělá inteligence

Různé pracovní technologie začnou využívat umělou inteligenci pro usnadnění jednotlivých úkonů. V roce 2018 došlo k objasnění některých základních schopností rozpoznávání hlasu pro inteligentní tiskárny a multifunkční zařízení. Letos lze očekávat další vylepšení, které bude do značné míry záviset na partnerstvích se společnostmi jako jsou například Google a Amazon. U tradičních poskytovatelů tiskových služeb bude klíčové rozvíjet právě schopnosti v této oblasti v případě, že budou chtít udržet svoji roli jako dodavatele tiskových služeb pro pracoviště a kanceláře budoucnosti.

Závěrem

Přestože pozorujeme silný trend digitalizace, směřování k inteligentním pracovištím, tak klasický tisk stále zůstává v hledáčku firem. Digitální přeměna bude i nadále na pořadu dne většiny podniků a příležitostí pro průmyslové hráče, aby své výrobky a služby umístily jako prostředek k tomu pomoci podnikům řídit a zvýšit jejich efektivitu. Tisk na pracovišti se může postupně snižovat, ale zcela nezmizí a dodavatelé, kteří budou mít největší pravděpodobnost na úspěch, budou ti, kteří rozšiřují své nabídky a softwarové kompetence tak, aby sloužily širším požadavkům na informační technologie. Tištěný a digitální svět se bude čím dál více propojovat.