Malé a střední firmy využívají výhod ekonomičtějšího zeleného tisku

Zpráva společnosti IDC „Nákupní uvažování malých a středních firem při zefektivňování tisku“, která byla v říjnu zveřejněna za podpory OKI Europe, ukazuje na důležitost enviromentálních aspektů tisku. Například pro 46 % dotázaných firem je podstatná spotřeba energie.

Zpráva zdůrazňuje, že podle posledního výzkumu společnosti IDC „SMB Hardcopy Survey“ je spotřeba energie pro malé a střední podniky na prvním místě v oblasti ekologie. Dále je zajímá možnost recyklace hardwaru i spotřebního materiálu, využití recyklovaného papíru a také snižování spotřeby obalů.

„I přesto, že zvažování nákladů je v současné ekonomické situaci stále nadmíru důležité, není pochyb o tom, že malé a střední firmy chtějí tisknout s menšími dopady na životní prostředí. Současně se ale snaží i snižovat náklady,“ říká Miroslav Tyburec, ředitel Oki Systems pro Českou republiku a Slovensko. „Tento tlak se bude zvyšovat i v lednu 2013, kdy vstoupí v platnost nová směrnice Evropské unie. Ta vyžaduje, aby všechny tiskárny prodané po tomto datu disponovaly režimem automatického vypnutí, který vypne tiskárnu, nebyla-li po určitou dobu používána.“

“Nižší spotřeba energie má i pozitivní finanční dopady na podnikání,” dodává Miroslav Tyburec. „Oki, stejně jako další výrobci, pracuje na snižování vlivu tisku na životní prostředí. Hloubkové rozhovory s IT pracovníky s rozhodovací pravomocí, které byly provedeny v rámci výzkumu společnosti IDC, potvrzují, že novější produkty obvykle spotřebují o 30 % méně energie a spotřebují o 20 % méně toneru než starší zařízení. Výsledkem je, že investice do nového zařízení se v delším horizontu vrátí, protože dojde ke snížení nákladů na tisk.”

Zelená politika v oblasti IT

Evropské malé a střední firmy považují ekologické vlastnosti produktů za nezbytné při pořizování IT hardwaru, přičemž 61 % z nich uvádí, že funkce jako duplexní tisk a nižší spotřeba energie je již součástí ekologické IT strategie jejich organizace. Malé a střední podniky pokládají za důležité také možnost recyklace kartridží, chování zaměstnanců a pověst nakupovaných značek. Potvrzují, že jejich zájmem je celkově pozitivní přístup ke zlepšení vlivu na životní prostředí.

Vzhledem k často omezenému prostoru v kancelářích malých a středních firem jsou důležitým nákupním kritériem také rozměry tiskárny. „Odpovědí na tento problém jsou dobře navržená zařízení formátu A3, která zabírají jen o málo více místa nežli tiskárny formátu A4. Tyto modely nabízí podstatně více funkcí, nové možnosti při tvorbě kancelářských materiálů a nízké provozní náklady,“ upozorňuje Tyburec.

Zabezpečený tisk

V průzkumu mezi evropskými podniky provedeném společností IDC v roce 2012 se v přehledu 10 IT aktivit plánovaných na příštích 12 měsíců umístila nejvýše ochrana dat. Mnoho evropských podniků kategorie SMB již využívá řadu softwarových nástrojů, které jim pomáhají spravovat tiskárny, včetně digitalizace a uložení dokumentů, sledování a reportování využití tiskárny. Téměř čtvrtina (23 %) uvádí, že v současné době používá software na zabezpečení dokumentů a identifikační kódy.

Pokročilé bezpečnostní softwarové balíčky zajišťují přísnou autentizaci a omezení přístupu, stejně jako ochranu prostřednictvím kódu PIN. Citlivé dokumenty tak lze vytisknout pouze po zadání PIN nebo ověření pomocí ID karty. Šifrování dokumentů také zaručuje, že dokumenty zaslané v rámci sítě jsou zabezpečeny až do doby, kdy jsou vytištěny.

„Otázka bezpečnosti v oblasti tisku se stává stále důležitější i s ohledem na nárůst práce na dálku, bezdrátový a follow-me tisk,“ říká Tyburec. „Růst prodeje tiskáren odráží pokračující důležitost kvalitního tisku pro zachování konkurenceschopnosti podniků.

Nové produkty, které jsou díky nižší spotřebě energie ekologicky šetrnější, se stávají i přínosem pro podnikání díky nižším provozním nákladům i pořizovací ceně. Současně je pro nejlepší využití investice vhodné, aby byl model zapojen do sítě, využíval dostupných softwarových nástrojů ke správě a bezpečnosti tisku. To firmu ochrání před nekontrolovatelným růstem nákladů a možnou ztrátou citlivých informací.“