Promyšlený výběr tiskárny vede k chytřejšímu tisku v malých a středních firmách

Malé a střední firmy mohou snížit náklady na tisk a zefektivnit jej, pokud si vyberou vhodné tiskové zařízení a následně co nejlépe využijí jeho tiskovou kapacitu. Na to poukazuje zpráva společnosti IDC Nákupní uvažování malých a středních firem při zefektivňování tisku, která byla v říjnu zveřejněna za podpory OKI Europe.

Studie IDC doporučuje, aby malé a střední podniky při posuzování svých požadavků na tisk postupovaly podle níže uvedených bodů.

Krok 1

Podrobně zhodnoťte své stávající laserové/LED tiskárny:

  • Před kolika lety byly pořízeny? Nové technologie nabízí vyšší rychlost a kvalitu výstupu
  • Kolik spotřebují energie v různých režimech? Dnešní modely obvykle spotřebují o 30 % méně energie a o 20 % méně toneru
  • Jak jsou velké? Kolik prostoru tiskárny zaberou? Mohlo by být vhodné A4 tiskárnu nebo multifunkci nahradit zařízením formátu A3. Zabere téměř stejně místa, zároveň však umožní vytvářet mnohem více různých firemních dokumentů
  • Je výhodnější provádět vlastními silami barevný tisk doposud zajišťovaný externími firmami? Moderní zařízení nabízí možnost vytvářet marketingové materiály přímo ve firmě dle aktuální potřeby, okamžitě a již od jednoho kusu.

Krok 2

Po zhodnocení stavu současného tiskového prostředí posuďte možnosti vašich zařízení:

  • Optimální kvalita a rychlost tisku potřebná pro vaše podnikání
  • Celkové náklady na provoz tiskáren včetně spotřeby toneru, životnosti válce, spotřeby energie, údržby a servisních zásahů
  • Funkce pro snížení spotřeby energie vede ke snížení nákladů i ekologické zátěže
  • Možnosti implementace softwaru pro sledování způsobu využití, identifikaci uživatele/oddělení a souvisejících nákladů, stanovování pravidel pro tisk
  • Možnost nastavení černobílého tisku jako výchozího, tisku konceptu a oboustranného tisku za účelem dalšího snížení spotřeby toneru a papíru
  • Bezpečný tisk, šifrování dokumentů, tisk pomocí PIN/ID karty, automatické vymazání nevytištěných úloh

Příležitost pro SMB

Miroslav Tyburec, ředitel Oki pro Českou republiku a Slovensko, říká: „Zveřejnění zprávy IDC přichází v době, kdy se firmy snaží snižovat své provozní náklady. Nové tiskové technologie nabízí malým a středním firmám příležitost, jak lépe uspět v silné konkurenci a zajistit si lepší návratnost investice do tiskových zařízení. Je třeba uvažovat o úsporách v horizontu pěti let, kdy obvykle dochází k obměně firemních tiskových zařízení.“