Multifunkční zařízení imageRUNNER ADVANCE 3. generace posouvají hranice zabezpečení dokumentů a produktivity

Společnost Canon Europe, která je světovou špičkou v řešeních pro zobrazování, představuje III. edici své platformy imageRUNNER ADVANCE 3. generace s inovovaným firmwarem verze 3.8. Rozsáhlé portfolio 26 produktů a 7 řad nabízí přelomové zabezpečení dokumentů, zařízení a intuitivní rozhraní u všech modelů. III. edice je postavená na platformě 3. generace, ale byla vyvíjena s ohledem na všechny modely multifunkčních zařízení společnosti Canon.

„Společnost Canon se zavázala přicházet s inovacemi v technologiích kancelářských zařízení. Proto byl její nejnovější hardware i software navržen tak, aby zvýšil produktivitu s využitím promyšleného workflow dokumentů, který obstojí i v nejnáročnějších kancelářských prostředích. Naše propojená strategie pro multifunkční zařízení si zakládá na zlepšování digitálního kancelářského ekosystému zákazníků společnosti Canon, bezkonkurenční uživatelské zkušenosti a bezproblémové podpoře a službách,“ říká Daniel Woodstock, produktový marketingový manažer společnosti Canon Europe.

Bezpečnost daná designem

Ochrana dat získává ve všech podnicích stále vyšší prioritu, a proto disponuje III. edice imageRUNNER ADVANCE širokou nabídkou ochranných opatření, která pomáhají firmám přecházet vzniku slabých míst v jejich zabezpečení. Nejnovější edice zařízení vychází z dlouholetých zkušeností společnosti Canon s dodáváním nejlepších bezpečnostních řešení. Staví při tom na všech důležitých zabezpečovacích funkcích předchozích generací, včetně šifrování obsahu pevných disků (HDD Encryption) s ověřováním FIPS140-2 pro automatické šifrování dat.

Nové zabezpečovací funkce dále zahrnují například ověřování systému při spouštění s názvem Secure Boot. Uživatelé tak mohou bezpečně spouštět programy založené na důvěryhodných kořenových certifikátech (RoT – Root of Trust). Tato integrovaná zabezpečovací funkce brání hackerům obejít ochranné mechanismy multifunkčních zařízení, které často ukrývají i ty nejcennějších informací firem.

Nově vylepšený Syslog poskytuje v reálném čase bezpečnostní informace o zařízení, která mohou být analyzována vhodným řešením třetích stran využívajícím tento standard. Funkcionalita Syslog kromě toho zdokonaluje integraci zařízení z portfolia s jakýmkoliv serverem SIEM (Security Information and Event Management). To umožní správci systému analyzovat aktuální a potenciální bezpečnostní problémy pro prevenci v reálném čase nebo pro forenzní analýzu po narušení zabezpečení. Díky větší transparentnosti se případná narušení zabezpečení dat také lépe podrobně prošetřují a zvládají do budoucna.

Digitální certifikáty integrované v zařízení poskytují prostředky pro šifrování dat a ověřování integrity skenovaných dokumentů nebo e-mailových zpráv vytvářených zařízeními imageRUNNER ADVANCE. Použití automatizovaného přihlášení bezpečnostního certifikátu, buď pomocí protokolu SCEP (Simple Certificate Enrolment Protocol), nebo služby NDES (Network Device Enrolment Service), minimalizuje požadavky na správu díky zcela autonomním aktualizacím zařízení nejnovějšími bezpečnostními certifikáty.

„Informace jsou nejcennějším majetkem podniků. Proto je III. edice dále modernizována a vybavena jedinečnými schopnostmi vícevrstvého zabezpečení, které chrání citlivá data ve všech zařízeních připojených do počítačové sítě,“ poznamenává Daniel Woodstock.

Společnost Canon si klade za cíl v následujících měsících dále posouvat hranice zabezpečení informací. Bude pokračovat ve zdokonalování integrace svých produktů v oblastech, jako je detekce za běhu programu, pro další posilování ochrany firem proti útokům.

 

Ovládejte a integrujte

III. edice zařízení imageRUNNER ADVANCE byla vylepšena pro ještě lehčí ovládání uživateli. Přepracované rozhraní nabízí flexibilní ovládání s možností úprav, což zefektivňuje úkoly a pracovní postupy. Kombinace funkcí hlavní nabídky s nabídkou zástupce a novou funkcí časové osy (Timeline) umožňuje III. edici zařízením ukládat používané postupy a jednoduše vytvářet vlastní zkrácené příkazy pro už použité nebo opakující se úlohy.

Zařízení jsou nově vybavena funkcí QR-Code Direct Connection, která umožní uživatelům iOS nastavit rychle bez dalších mezikroků bezdrátovou síť Wi-Fi pro přímé připojení, ať už z výchozí aplikace fotoaparátu v iOS, nebo z funkce fotoaparátu Canon PRINT Business (CPB). Pomáhá tak zvýšit mobilní interakci a flexibilitu mezi zařízením a uživatelem a zjednodušuje možnosti ovládání odkudkoliv.

Při skenování a ukládání do formátu PDF je k dispozici nový režim OCR, který výrazně posiluje schopnosti převádět tištěný text do elektronické podoby a nabízí výběru z 25 evropských jazyků, včetně češtiny a slovenštiny. Tím posiluje schopnosti zařízení, které byly dříve výsadou pouze SW řešení.

„Správa informací se neustále přesouvá do digitálních kanálů, a proto chceme našim zákazníkům nabídnout ještě větší míru řízení procesů i nákladů. Třetí edice platformy imageRUNNER ADVANCE šetří čas i zdroje, zvyšuje produktivitu efektivními pracovními postupy a funkcemi, přičemž ovládání je ještě intuitivnější a jednodušší. Naše propojená strategie pro multifunkční zařízení umožňuje proaktivní správu a nepřetržitou optimalizaci infrastruktury tisku, zlepšená transparentnost přitom pomáhá vypořádat se s celým životním cyklem dokumentu,“ vysvětluje Daniel Woodstock.

Správa zařízení pro moderní práci

Společnost Canon se snaží poskytovat svým zákazníkům neustálou podporu, a proto přichází s významnou aktualizací svého oceňovaného cloudového řešení uniFLOW Online, které prohlubuje a zdokonaluje synergii mezi hardwarem a softwarem. Nová verze uniFLOW Online 2019.1 přináší plně lokalizované prostředí do českého jazyka. Nabízí doplňkové funkce, jako například Print from Cloud (Tisk z cloudu), a rozšiřuje řadou podporovaných poskytovatelů služeb, včetně Box, Dropbox, Evernote®, Google Drive™, Microsoft OneDrive® nebo Microsoft SharePoint® Online. A také vylepšuje možnosti skenování pro nastavení profilů o knihovnu přednastavených šablon, které zkracují dobu potřebnou pro nastavení skenování.

„Zjistili jsme, že pro podniky neexistuje řešení typu „jedna velikost vyhovuje všem“. To je důvod, proč jsme pracovali na tom, aby III. edice imageRUNNER ADVANCE 3. generace poskytovala služby šité přesně na míru všem našim klientům. To bylo možné především díky tomu, že podporuje širokou škálu modelů a integrovaných řešení navržených, aby navzájem spolupracovaly bez jakýchkoli problémů,“ uzavírá Daniel Woodstock.

 

Portfolio III. edice 3. generace platformy imageRUNNER ADVANCE:

  • řada iR ADV 4500 III
  • řada iR ADV 6500 III
  • řada iR ADV 8500 III
  • řada iR ADV C256/ C356 III
  • řada iR ADV 3500 III
  • řada iR ADV 5500 III
  • řada iR ADV 7500 III