Malé a střední firmy objevují význam digitalizace dokumentů

Podle průzkumu Konica Minolta roste mezi malými a středními podniky zájem o digitalizaci dokumentů a související služby. Společnosti usilují o další zefektivnění svých činností a snížení nákladů a v této souvislosti hledají nové příležitosti. Inspiraci vidí u velkých nadnárodních firem, ve kterých se elektronická správa dokumentů a optimalizace tiskových řešení již staly pevnou součástí provozního řízení.

„V minulých letech byla digitalizace chápána jako investice do budoucna. Menší společnosti zpochybňovaly její smysl a přímý finanční efekt. Výzkum potvrdil, že tyto premisy již neplatí. Změny v uvažování jsou dány jednodušší dostupností sofistikovaných IT řešení, která umožňují významné časové i finanční úspory,“ řekl Pavel Štěpán, obchodní ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodal: „Vzhledem k snižování cen technologií nejsou již pořizovací náklady překážkou. V oblasti řízení dokumentů se díky tomu smazává rozdíl ve fungování velkých nadnárodních společností a malých podniků.“

Do výzkumu Konica Minolta se zapojilo 632 společností. Polovinu z nich tvořily firmy, které zaměstnávají 50 a méně zaměstnanců. Právě jejich odpovědi ukázaly na růst poptávky po digitalizačních službách. Zájem o ně projevila nadpoloviční většina. Firmy současně odpověděly, že až dosud převodu dokumentů do digitální podoby nevěnovaly pozornost, protože to považovaly za časově náročnou činnost bez odpovídajícího finančního dopadu. Naopak více než 70 procent z 300 dotázaných podniků s více než sto zaměstnanci již proces digitalizace dokumentů zahájilo anebo úspěšně dokončilo. V případě 50 společností nad pět set zaměstnanců šlo dokonce téměř o 90 procent.