Xerox: České firmy mohou ušetřit při správě tisku a dokumentů

Měnící se způsob práce v dnešních firmách klade stále větší důraz na fungující řešení pro správu dokumentů. Podle odhadů společnosti Xerox bude v roce 2015 celosvětově 1,3 miliardy pracovníků mobilních a 57 procent firem bude nabízet práci z domova. Tito zaměstnanci budou potřebovat nepřetržitý přístup k firemní síti a firemním dokumentům nezávisle na místě, kde se nacházejí.

V takto dynamickém pracovním prostředí roste význam služeb, které zákazníkům přinášejí automatizaci a zjednodušení, kladou důraz na bezpečnost dat a umožňují dostat se k těmto datům v potřebné kvalitě a v reálném čase. Díky analýze a optimalizaci šité dané společnosti na míru dokáží tyto firmy zvýšit produktivitu a mobilitu svých pracovníků, chránit svá data, lépe kontrolovat náklady a zároveň je efektivně snižovat.

České firmy kladou při řešení problémů tiskového prostředí, potažmo digitalizace dokumentů, stále důraz zejména na hardware a jednotkovou cenu. To je cesta, která náklady ušetří, ale pouze v omezené míře. A tady je obrovský potenciál právě ve službách, které pomohou s efektivitou a optimalizací a náklady šetří dlouhodobě a v několika vrstvách.
Nejčastější problémy firem v ČR ve vztahu k tiskovému prostředí a správě dokumentů:

  • Jednorázová úspora je stavěna nad funkčnost a dlouhodobé snížení nákladů
  • Složitá nepropojená infrastruktura, mnoho systémů, jež jsou vzájemně nekompatibilní
  • Příliš mnoho manuálních kroků v jednotlivých procesech
  • Nevyhovující a špatně umístěné stroje
  • Nízké zabezpečení tiskového prostředí a dat
  • Nepřehlednost nákladů na tisk
  • Zastaralé technologie neumožnující rozšíření o další SW řešení
  • Nekoordinované objednávání spotřebního materiálu
  • Prodlevy při nutnosti servisování zařízení různých značek různými dodavateli
  • Zbytečné personální náklady, neefektivní využívání času zaměstnanců