Y Soft představuje novou čtečku karet MFX

Společnost Y Soft Corporation dnes představila nový produkt spadající do rodiny autentizačních řešení využívaných pro přístup k multifunkčním firemním zařízením. Je jím univerzální čtečka karet YSoft USB Card Reader 3 MFX, která je unikátní svojí schopností číst četné technologie RFID (Radio Frequency Identification). Klienti Y Softu mohou díky MFX využívat pouze jeden druh čtečky, což zjednoduší logistiku a sníží náklady.

Firemní zaměstnanci dnes využívají ID karty a čipy například pro vstup do budov. Možnost využití stejných čipů například pro aktivaci dalších multifunkčních zařízení přináší zjednodušení procesů a úsporu času a nákladů. Nevýhodou čipů ovšem dosud byla existence mnoha odlišných technologií RFID karet.

Univerzální čtečka
Čtečka MFX je schopna najednou identifikovat více než sto různých technologií, a to jak na vysokých, tak nízkých frekvencích, aniž byste ji museli zvlášť konfigurovat. Tato inovativní metoda právě čeká na patentování. S pomocí jedné univerzální čtečky nemusejí partneři řešit, jakou technologii autentifikace jejich klienti využívají a mohou snížit náklady spojené se skladovou evidencí, která dosud vyžadovala ukládání různých identifikačních kódů. Stěžejní je i úspora času stráveného konfigurací a technické podpory různých druhů čteček. Čtečka karet MFX se pouze zapojí a ihned funguje.

„Novou čtečku karet MFX od společnosti Y Soft jsme podrobili testům s použitím různých technologií a druhů karet, kterými disponujeme v našem vývojovém centru. Čtečka karet MFX dokázala přečíst každý čip i kartu. Z našeho pohledu vypadá nový produkt velmi slibně,“ řekl Marek Krynicki, Head of Implementation department společnosti Konica Minolta z Polska.

Vylepšená síla a kvalita signálu
Další vylepšení čekající na schválení patentovým úřadem spočívá v zesilování signálu, který RFID čipy vysílají. Kvalitnější a silnější signál umožňuje čtečce přesně načíst i vzdálenější čip. Uživatelé tak nemusejí kartu přesně přiložit a přesto je informace správně rozpoznána.

„Se čtečkou YSoft USB Card Reader 3 MFX získají naši klienti jednu univerzální čtečku karet, která je nejen nejpřesnější a nejspolehlivější na trhu, ale zapojuje se technologií plug and play, což šetří čas technického personálu potřebný k jejímu nasazení ve firmě,“ řekl Matěj Štefaník, VP Product Management Y Soft.

Jelikož jsou čtečky karet včetně nové MFX navrhovány, testovány a vyráběny přímo ve společnosti Y Soft, lze je nabízet za nízkou, konkurenceschopnou cenu. Klienti zároveň mohou mít jednoho dodavatele a technickou podporu pro správu tisku i čtení čipů, což se vzájemně dobře doplňuje.

Technologie čtečky USB Card Reader 3 MFX

Čtečka karet MFX čte současně RFID karty s vysokými i nízkými kmitočty a využívá jak technologii HID (běžně používanou v USA), tak také technologii Mifare (běžná v Evropě). Zároveň čtečka splňuje pokročilé bezpečnostní požadavky.

Čtečka MFX je certifikována pro prodej v USA a Evropě, aktuálně probíhá certifikace v dalších zemích, kterých je u ostatních čteček Y Softu více než 100. V případě potřeby lze zařízení bezdrátově konfigurovat pomocí programovatelných konfiguračních karet.

USB čtečky karet společnosti Y Soft
Čtečky karet YSoft USB jsou vysoce přizpůsobitelné. Klienti Y Softu mohou nastavit hodnoty dle potřeb jejich zákazníků. Ti mohou používat vlastní čtení dat a transformace pro zvýšení bezpečnosti. Čtečky karet Y Soft jsou také otevřené pro podporu nebo integraci s technologiemi třetích stran, jako jsou aplikace NFC na chytrých telefonech, které umožňují používat moderní telefony s podporou NFC namísto identifikačních čipů.

Y Soft navíc využívá RQA (robotic quality assurance – robotická kontrola kvality) k testům čteček karet, což umožňuje hlubší a komplexnější prověření. Robotické testy srovnávající konkurenční čtečky a čtečky karet společnosti Y Soft prokázaly, že výrobky Y Softu včetně nové MFX mají nejnižší MTBF (mean time before failure – střední doba před chybou) a jsou jedinou čtečkou s 0% chybovostí z testovaných čteček. Tímto se stala společnost Y Soft lídrem v atributu spolehlivosti USB čteček.

Například robotický test v podobě 200 000x přiložení karty ke čtečce typu MF vedl k 100% přesnosti načtení karty, přičemž přesné čtení čipu trvalo v průměru jednu sekundu. Přitom chyba v podobě nesprávného načtení může vést k neúmyslné záměně identity (ID spoofing) a umožnit držiteli karty přístup k dokumentům patřícím jiným zaměstnancům.