HP podporuje udržitelný tisk pomocí služby Managed Print Service

Společnost HP má podle svého vyjádření nyní nejkomplexnější uhlíkově neutrální nabídku Managed Print Service1 na světě. Díky tomu zákazníci snadněji dosahují cílů v oblasti ochrany klimatu a zvyšují produktivitu – to vše bez narušení obchodních procesů.

Řešení Managed Print Service HP mohou podnikům pomoci snížit a kompenzovat uhlíkovou stopu souvisící s tiskem dokumentů:

  • optimalizací tiskových zařízení za účelem snížení emisí uhlíku,
  • odhadem celkových emisí uhlíku produkovaných tiskárnami HP pomocí nástroje HP Sustainable Impact Reporting and Analytics (SIRA),2
  • zvýšením efektivity zdrojů o 13 %,3
  • snížením dopadů na ekosystém o 12 %,4
  • snížením papírového odpadu o 25 %,5
  • kompenzací 100 % emisí skleníkových plynů.6

Správná volba pro životní prostředí

Společnost HP spolupracuje s předními organizacemi, aby ověřila skutečné hodnoty emisí a zároveň podpořila investice do projektů, které podporují komunity, ochranu biodiverzity, využívání větrné energie a přirozenou regeneraci lesů. Jako příklad lze uvést rezervaci podporující biodiverzitu Rimba Raya v Indonésii, prales Kulera v Malawi a bioplynovou stanici v čínském Sečuanu.

  • Certifikace CarbonNeutral v souladu s protokolem CarbonNeutral7 pokrývá emise celého životního cyklu výrobku v souvislosti s těžbou surovin, výrobou, dopravou a používáním tiskáren HP, originálního spotřebního materiálu HP (včetně papíru) a životnosti zařízení.
  • Uhlíková neutralita pomáhá fakticky snižovat uhlíkovou stopu na nulu pomocí kombinace opatření, včetně zvýšené efektivity provozní účinnosti, přechodu na obnovitelné zdroje energie a investic do různých projektů uhlíkové kompenzace, jako je ochrana lesů.
  • Společnost HP financuje projekty uhlíkové kompenzace, které splňují přísné standardy třetích stran, až do výše 100 % emisí pocházejících z tiskáren značky HP ve vlastnictví našich zákazníků.8 Tyto projekty mohou přispět k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG) a přinést společné výhody pro lidi, planetu i společenské komunity.
  • Uhlíkové kompenzace mohou vést k další podpoře udržitelného rozvoje v podobě vytváření nových pracovních míst v oblasti výroby obnovitelné energie, přínosů pro zdraví v důsledku snižování využití fosilních paliv a zachování biologické rozmanitosti.