Konica Minolta se přihlásila k naplňování národní strategie umělé inteligence

Konica Minolta podpoří záměr vlády Andreje Babiše vytvořit v České republice evropský superhub pro umělou inteligenci (AI). Její odborníci se zapojí do naplňování aktivit popsaných v Národní strategii umělé inteligence. Podílet se budou na tvorbě legislativy na národní a Evropské úrovni, jakož i na osvětových a vzdělávacích aktivitách. Silné tržní postavení a inovační produkty Konica Minolta by měly přispět k rychlejšímu zavádění AI technologií do praxe a pomoci splnit vládní cíl být v roce 2022 modelovou zemí pro celou Evropu v automatizaci.

„Historicky první R&D centrum Konica Minolta v Evropě vzniklo před čtyřmi lety v Brně. Více než sto špičkových expertů se tam věnuje vývoji a výzkumu produktů z oblasti inteligentních systémů, jde například o řešení pro automatizaci dat a digitální pracovní prostředí. Je proto zcela přirozené, že se zapojíme do aktivit, které mají Česko transformovat v ekonomiku založenou na přidané hodnotě a chytrých řešeních,“ vysvětlil Matěj Dusík, portfolio manažer odpovědný za aktivity a vývoj v oblasti umělé inteligence skupiny Konica Minolta v Evropě.

„Česká republika má po mnoha letech šanci hrát světový prim. A to právě v umělé inteligenci. Právě AI umí lidem významně zlepšit život, a to v mnoha oblastech, jako je zdravotnictví, školství, komunikace s veřejnou správou, obchod, služby či doprava,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Stát si význam AI uvědomuje, proto mu věnuje mimořádnou pozornost. Mimo jiné jsme už představili národní téma umělé inteligence, podepsali memoranda o spolupráci se špičkovými výzkumnými týmy z univerzit a další chystáme. To vše s cílem zajistit bezpečnou společnost, zjednodušit lidem život a získat pro Českou republiku Evropské centrum excelence.“

V brněnských laboratořích vyvíjejí systémy Konica Minolta pro řízení podnikových procesů, které následně míří do celého světa. Aktuálně pracují na jejich nové generaci, která umožní výrazné snížení provozních nákladů právě díky využívání technologie AI a kognitivní automatizace. Určené jsou zejména pro výrobní podniky, maloobchod a oblast logistiky. R&D týmy tvoří odborníci nejen z tuzemska, ale i ze zemí, jako je Japonsko nebo Velká Británie.

Přístup Konica Minolta k investicím do vývoje v ČR odpovídá ideálnímu scénáři, který si vytyčilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Špičkový český výzkum je klíčovým nástrojem pro naši budoucnost. Dlouhodobě zásadní je pro nás přilákat špičkové talenty ze zahraničí, za kterými přijdou výzkumná centra světových firem a další investice. Na ty naváže rozvoj start-upů a inovativních firem v celé ČR. Umělá inteligence se zkrátka neobejde bez té reálné a klíčovým prvním krokem je vybudování Evropského centra excelence v AI v Praze,“ uvedl náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko, jenž se svým týmem strategii AI připravil.

Konica Minolta otevřela v Brně nejen své první R&D centrum v Evropě, ale také jedno ze svých pěti inovačních center na světě. Ve spolupráci s místními partnery, start-upy a univerzitami se jeho experti zaměřují na vývoj služeb v oblastech souvisejících se zpracováním dat, bezpečností IT systémů, fungováním virtuálních kanceláří a mobilními aplikacemi. Nově na sebe upozornili vývojem řídicího softwaru k chytrým brýlím AIRe Lens. V České republice se v těchto dnech dostávají do prodeje jako v jedné z prvních zemí EU.

Workplace Hub (WPH) představuje komplexní řešení, které pomáhá malým a středním podnikům s digitální transformací a zjednodušuje jejich IT infrastrukturu. Je vhodné také pro velké společnosti s více pobočkami, které bojují s nákladným přesouváním IT specialistů mezi jednotlivými místy. Představuje základní prvek pracoviště budoucnosti propojující lidi, prostor a technologie v jeden funkční ekosystém a je současně i základem pro zavádění technologií AI Konica Minolta. Součástí WPH jsou řízené IT služby, jež pokrývají jak samotnou infrastrukturu WPH (tisk, kopírování, scanování), tak i zabezpečení systému a ochranu dat, nebo úložiště dat a řízení zálohy.

Aplikaci umělé inteligence v kancelářském prostředí – konkrétně rychlé vyhledávání či sdílení informací nebo kategorizaci obsahu – zastupuje systém Cognitive Hub. Ten je určen pro správu tzv. nestrukturovaných dat, která dnes představují zhruba 85 % firemních informací a pracovníci je musejí běžně zpracovávat a interpretovat ručně. V konečném důsledku tak mohou uživatelé například efektivně plánovat schůzky, vyhledávat a rozpoznávat relevantní informace, řídit týmové projekty nebo určovat priority svých činností.

Umělou inteligenci zapojuje Konica Minolta také do kontroly dokumentů. Platforma FlexiCapture nabízí automatizované rozpoznání, třídění a kontrolu fyzických dokumentů už během jejich digitalizace. Automaticky rovněž zpracuje jejich obsah a zahájí příslušné navazující procesy. Technologie umělé inteligence v tomto případě pomáhá softwaru samostatně se učit. Pokud například někdy dojde v rozpoznání dokumentu k chybě, kterou konzultant v systému opraví, software si správný výsledek zapamatuje a do budoucna se jím sám bude řídit.

Konica Minolta Global R&D je organizace s celosvětovým působením, propojující výzkumné laboratoře a jednotlivé vývojové týmy společnosti od Japonska přes Evropu až po Spojené státy americké. Cílem globálního výzkumu Konica Minolta je předvídat neustále se měnící požadavky trhu a na jejich základě nabízet zákazníkům řešení v podobě inovativních technologií. Využívá přitom zejména platformy AI a IoT, a nástroje z řad softwarových aplikací a hybridního cloud computing. Dlouhodobým cílem Konica Minolta Global R&D je podpořit transformaci skupiny Konica Minolta v poskytovatele komplexních IT řešení v oblastech spojených s koncepty kanceláře budoucnosti, Průmyslu 4.0 nebo digitalizované zdravotní péče. Konica Minolta Global R&D pokrývá celý proces vývoje inovativních řešení, od návrhu konceptu na základě zákaznických potřeb přes samotný vývoj a testování až po zahájení první fáze sériové výroby.