YSoft SafeQ nově umožňuje správu tisku prostřednictvím cloudu

Společnost Y Soft Corporation, přední poskytovatel podnikových kancelářských řešení, dnes oznámila podrobnosti o využití produktu YSoft SafeQ 6 v soukromých a hybridních aplikacích využívajících cloudovou architekturu Azure a AWS. Firma zároveň oficiálně představila pojem IOTA Hardware Division jako název pro svoji obchodní činnost v oblasti hardware.

Klienti z řad firem všech velikostí přecházejí na využívání cloudu z mnoha důvodů, ale především kvůli snížení nákladů na správu serverů a údržbu. Výhody přechodu na cloud, či na řešení založeném částečně na cloudu a částečně na “on-premise” architektuře (běžně označovaném jako tzv. hybridní cloud, resp. EDGE Cloud), se týkají i tiskových služeb, včetně procesů tisku, kopírování a digitalizace dokumentů.

Komplexní správa tisku YSoft SafeQ zahrnující tzv. pull-printing, automatickou digitalizaci dokumentů, kopírování a faxové služby je podporována nezávisle na tom, zda jde o cloudové řešení Microsoft Azure, Amazon Web Services nebo hostované u jiných datových center. Pro administrátory nabízí systém uživatelsky přívětivé online přehledy pro řízení tisku, monitoring a reporting. Zákazníci mohou také s pomocí Y Soft šablon přímo exportovat data do business-inteligence aplikací, například Microsoft PowerBI nebo Tableau.

„Námaha se změnou architektury YSoft SafeQ 6 přinesla výhody spočívající v uspokojení potřeby našich zákazníků přesunout infrastrukturu tiskových služeb do cloudu,“ uvedl vedoucí produktů Y Soft Wouter Koelewijn. „Našim klientům jsme schopni nabídnout zavedení YSoft SafeQ 6 v cloudu se stejnými cenami a výběrem licencí nebo předplatného jako v případě implementace řešení na jejich straně,“ dodal.

“Společnosti všech velikostí stále více přesouvají informace do cloudu. Přístup Y Softu k řízení tisku a digitalizaci dokumentů založený na využití cloudu poskytuje flexibilitu a škálovatelnost pro vedoucí pracovníky v oblasti informačních technologií. Cloudové prostředí více vyhovuje jejich potřebám,” sdělila analytička International Data Corporation (IDC) Allison Correia.

Produkt YSoft SafeQ začínal jako externí rozhraní k multifunkčním zařízením (MFD) v době, kdy k těmto zařízením nebyl dostupný přístup prostřednictvím API. Dnes Y Soft stále vyvíjí, testuje a vyrábí externí terminály spolu s čtečkami karet, 3D tiskárnami, platebními zařízeními a lehkými serverovými zařízeními. Ve skutečnosti představoval hardware 21 % objemu tržeb ve fiskálním roce 2018.

Průmysl tzv. internetu věcí (IoT) stále roste a rozhodující roli v něm má hardwarové vybavení. Společnost Y Soft proto poskytuje své výrobní kapacity firmám v portfoliu Y Soft Venture a umožňuje podporu dalších společností v oblasti služeb výroby. Proto je IOTA Hardware Division oficiálně označena jako provozní úsek společnosti.